Answered By: Canan Ergun
Last Updated: Jul 08, 2015     Views: 36

Tez yazarken araştırmalarınıza yardım için Referans Kütüphanecileri’nden yardım alabilirsiniz. Bunun için askalibrarian@ku.edu.tr adresine mesaj göndermeniz yeterlidir.