Answered By: Canan Ergun
Last Updated: Jul 08, 2015     Views: 22302

Dünyada hazırlanmış olan tezlere “ProQuest Dissertations & Theses Global” adlı veri tabanını tarayarak ulaşabilirsiniz. Bu veri tabanı dünyanın her tarafından 1743'ten günümüze milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi yanında PDF biçiminde indirilebilen bir milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997'den bu yana eklenen tezlerin çoğunun tam metnini ve daha eski lisans çalışmalarına tam metin erişim sunmaktadır.

ProQuest Dissertations & Theses Global” veri tabanına erişim Koç Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve personeli ile sınırlıdır. Koç Üniversitesi mensupları ilgili veri tabanına kampus dışından erişim için http://library.ku.edu.tr/offcampus adresindeki sayfamızı inceleyebilirler.