Answered By: Canan Ergun
Last Updated: Apr 21, 2017     Views: 30

O kaynak için bir rezerv isteğinde bulunulduğunda, kaynağın bütün kopyaları Rezerv Koleksiyonu’nda muhafaza edilir. Genel koleksiyonda başka baskılar bulunuyorsa, bunlar standart yoldan ödünç alınabilir.