Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 63

Bina Planı Sayfamızda, Kütüphane’nin her katına ait, koleksiyonların, hizmet noktalarının, yazıcıların, tarayıcı, fotokopi makinelerinin, "selfcheck" makinaları ve daha fazlasının yerini gösteren kat planları bulunmaktadır.