Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 25

Sadece Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli geçerli @ku.edu.tr uzantılı e-mail adresi ile Grup Çalışma Odası rezevasyonu yapabilir.