Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 30, 2017     Views: 66

Fotokopi makineleri KU mensupları KU NETID ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra çalışmaktadır. Öğrenci Merkezi’nde bulunan Copyland Fotokopi Merkezi de fotokopi işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.

KU mensupları dışında kalan kullanıcılar, Kütüphane Danışma Masası'ndan yardım alarak ücret karşılığında fotokopi makinelerini kullanabilmektedirler.