Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 29, 2017     Views: 63

Kütüphane'de, Bodrum Kat ve İkinci Katta olmak üzere iki adet fotokopi makinesi bulunmaktadır.