Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 22, 2015     Views: 16

Kullanıcılar kampüsler arası ödünç verme hizmetine tabi kaynakları Rezerv Masası’ndan teslim alıp oraya iade edebilir.