Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Nov 20, 2018     Views: 24

Kaynaklar kampüsler arası ring minibüs hizmetiyle getirilir. Teslimatlar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılır. Kaynağınız, istekte bulunduğunuz tarihten bir sonraki  Pazartesi, Çarşamba ya da Cuma hazır olacaktır.