Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Feb 19, 2016     Views: 21

Ödünç almak istediğiniz kaynağın ayırtılma durumunu ve yerini doğrulamak için kütüphane katalogunda araştırma yapabilirsiniz. Kaynağın yeri tespit edildiğinde, çevrimiçi formu  doldurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca,libicls@ku.edu.tr  adresine istek gönderebilirsiniz.