Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 45

Öğretim üyeleri, çalışanlar, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, KU kütüphane sisteminde bulunmayan makaleler için istekte bulunabilir. Makale isteğinde bulunmak için lütfen makale isteği formunu kullanın.

Koç Üniversitesi mensupları aşağıda yer alan makale isteği haklarına sahiptirler:

  • Öğrenciler (lisans ve yüksek lisans): bir seferde 5 makale isteği.
  • Öğretim üyeleri: bir seferde 10 makale isteği.
  • İdari Personel: bir seferde 10 makale isteği

Lütfen dış üyelerin ve emekli öğretim üyeleriyle çalışanların makale isteğinde bulunamayacağını dikkate alınız.