Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 08, 2015     Views: 58

Öğretim üyeleri, çalışanlar ve yüksek lisans öğrencileri, Doküman Sağlam Hizmeti aracılığıyla diğer kütüphanelerden kitap isteğinde bulunabilir. Bunu yapmak için Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Formu ’nu doldurun. Lütfen lisans öğrencilerinin kütüphaneler arası kitap isteklerinde bulunamayacaklarını dikkate alın.