Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 22, 2015     Views: 22

Rezerv kaynakları Kütüphane’den dışarı saatlik ödünç alınarak çıkarılabilir. Ancak zamanında iade edilmesi gerekmektedir. Bu kaynaklar saatlik ödünç verildikleri için, saatlik geçikme cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca, Kütüphane’deki müsait fotokopi makinelerini kullanarak rezerv kaynaklarının kopyasını alabilirsiniz.