Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Jul 07, 2017     Views: 60

Rezerv amacıyla seçilmiş olan basılı kaynaklar ve DVD’ler Giriş Kat’taki Rezerv Masası’nda muhafaza edilir. Bu materyaller bir seferde beş materyal alabilecek şekilde ödünç verilir ve yenileme yapılmaz. Elektronik Rezerv'de olan materyallere Kütüphane’nin web sitesinde yer alan katalogdan ulaşılabilir.