Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Sep 26, 2016     Views: 38

Her akademik yılın başında, yeni öğretim üyeleri ve öğrenciler için Üniversite Dekanlığı ve Öğrenci İşleri ile işbirliği içinde, önceden planlanmış oryantasyon oturumları yapılır. Ayrıca Danışma Kütüphanecileri de isteğe göre turlar vermektedir.

Daha fazla bilgi için Kütüphane'nin Eğitim ve Seminerler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.