Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Jul 07, 2017     Views: 81

Arşivlerde muhafaza edilen materyaller ödünç alınamaz. Arşivlerdeki materyalleri kullanmakla ilgileniyorsanız, lütfen arşivlerden sorumlu kütüphaneci Senem Acar ile, senemacar@ku.edu.tr veya digitalresources@ku.edu.tr adreslerinden iletişime geçiniz.