Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Nov 30, 2015     Views: 28

Öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrenciler için farklı ödünç verme süreleri geçerlidir. Lütfen ayrıntılar için Ödünç Alma sayfamıza göz atın.