Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Nov 30, 2015     Views: 27

Gazeteler bir ay tutulur, ardından atılır. Bazı gazetelerin ise elektronik arşivlerine veritabanları sayfasından erişilebilir (Ör: Cumhuriyet Gazetesi).