Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Nov 30, 2015     Views: 19

Öğrenciler videoları yalnızca Kütüphane’de izleyebilir. Öğrenciler video kasetleri yenileme olmaksızın iki saatliğine kütüphaneden çıkarabilirler.

Öğretim üyelerinin video kasetleri iki haftalığına ödünç almasına izin verilmektedir.