Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 03, 2016     Views: 46

Günlük gazeteler ve dergilerle mecmuaların güncel baskıları, Zemin Kat’taki Süreli Yayın Okuma Odası’nda (Atrium) segilenir. Artık güncel olmayan süreli yayınlar ciltlenir ve kataloglanır, sonra Amerikan Kongre Kütüphanesi sınıflandırma (LC) numaralarına uygun olarak, kütüphane raflarına yerleştirilir.

Görsel-işitsel malzemeler çoğunlukla Bodrum Katı’nda muhafaza edilmektedir.

Farklı koleksiyon, araç ve hizmetlerin yerlerini gösteren kütüphane kat planlarını görmek için Bina Planı sayfasına göz atabilirsiniz. HS Kütüphanesi kullanıcılarımız günlük gazete, magazin ve bilimsel dergilerin son sayılarını kendi kütüphanelerinde bulabilmektedirler.