Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 08, 2015     Views: 57

Görsel-işitsel malzemelerin de muhafaza edildiği, Bodrum Kat, Birinci ve İkinci Katlar’daki bilgisayar ve TV/ VHS cihazları izleme ekipmanı yerleştirilmiştir. Kütüphane’nin video veya DVD’lerin grup olarak seyredilebilmesi için, birinci ve ikinci katlarda ayrı odalar bulunmaktadır. Bu odalar grup çalışmalarınız için önceden ayırtılmalıdır.

HYO Kütüphanesi kullanıcılarımız kendi kütüphanelerinde bulunan bilgisayar ve TV'leri bu amaçla kullanabilirler.