Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Feb 14, 2020     Views: 355

InKUire temelde, bir seferde birçok farklı elektronik kaynakta arama yapmak için kullanılabilen bir arama motorudur. Veri tabanı, e-dergiler ve e-kitaplar da dahil olmak üzere elektronik kaynakları bünyesinde barındıran bir üründür ve kendi arama işlevlerine sahiptir. E-dergi  düzenli aralıklarla, elektronik formatta (basılı format yerine, veya her iki şekilde de olabilir) yayımlanan bir süreli yayındır. E-kitap ise herhangi bir kitabın elektronik formatından ibarettir.