Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Nov 20, 2018     Views: 897

InKUire Kütüphane’nin federe arama motorudur.  InKUire  arama motoru kullanılarak bir arama yapıldığında, bu kütüphanenin bütün elektronik kaynaklarında araştırma yapılması anlamına gelir. Buna kütüphanenin abone olduğu bütün veri tabanlarının içeriği de dahildir. InKUire bir arama aracıdır ve kendi içeriğine sahip değildir.