Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 25, 2015     Views: 106

Kütüphane materyalinin kaybedilmesi veya hasara uğraması halinde kullanıcı bunu Kütüphane’ye acil olarak bildirmekle sorumludur. Her kayıp ve hasarlı materyal libcirculation@ku.edu.tr adresine veya 0-212-338 1318 no.lu telefonla ilgili kişiye bildirilmelidir. Kaybedilen kitap için yayının güncel piyasa değeri artı 32.50 TL işlem ücreti kaybeden kullanıcıdan talep edilmektedir.

HYO Kütüphanesi kullanıcılarımız enebioglu@ku.edu.tr adresine e-posta atabilirler veya 0-212-311 26 23 no'lu telefonla ilgili kişiye durumu bildirebilirler.