Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 07, 2015     Views: 37

İade tarihi “Self-check” makinelerinden alınan sliplerde kayıtlıdır. Masalardan ödünç alınması durumunda ise kitabın arkasındaki etikete iade tarihi damgalanır. Bu tarihin yanlış okunması cezanın affı için gerekçe gösterilemez.

Kitap veya diğer bir materyalin geciktirilmesi durumunda kütüphane hesabınız otomatik olarak askıya alınır. Kitap iade edilip, ceza miktarı ödenene kadar herhangi bir ödünç alma işlemi gerçekleştirilemez. Iade tarihinden itibaren 15 gün içinde kütüphane materyalleri geri getirilmezse, gecikmeden dolayı oluşan ceza miktarı ile beraber, materyalin güncel bedeli ve kayıp materyal işlem ücreti (32.50 TL) hesaplanarak kullanıcıya bildirilir.