Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 07, 2015     Views: 76

Ceza miktarları aşağıda belirtildiği biçimdedir. Günlük ödünç alınan yayınlar için cezalar iade tarihinin olduğu gün gece saat 12:01’den itibaren işlemeye başlamaktadır:

  • Genel koleksiyon: Her bir kitap/cilt için gün başına 1,25 TL
  • DVD: Materyel başına günlük 2.50 TL
  • Geri çağrılan materyalin gecikmesi durumunda: Materyal başına günlük 2,50 TL
  • Rezerv, Görsel-işitsel materyaller: Her bir saat için 2,50 TL
  • Grup Çalışma Odaları: Her bir saat için 2,50 TL
  • Kayıp materyal işlem ücreti: Materyal başına 32,50 TL(Bu ücret kaybolan kaynağın yeniden temin edilmesi sırasında harcanan işgücü ve kütüphane malzemesi olarak yapılması gereken işlemler için alınmaktadır)

Ceza miktarları her akademik yıl başında yeniden düzenlenir ve kampüs geneline ilan edilir.

Teknolojik ekipmanlar için, iPad, Laptop vb., lütfen Teknik Donanım Ödünç Alma sayfasını ziyaret ediniz.