Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Sep 27, 2023     Views: 147

Ceza miktarları aşağıda belirtildiği biçimdedir. Günlük ödünç alınan yayınlar için cezalar iade tarihinin olduğu gün gece saat 12:01’den itibaren işlemeye başlamaktadır:

  • Genel koleksiyon: Her bir kitap/cilt için gün başına 2.50 TL
  • DVD: Materyel başına günlük 10.00 TL
  • Geri çağrılan materyalin gecikmesi durumunda: Materyal başına günlük 5,00 TL
  • Rezerv, Görsel-işitsel materyaller: Her bir saat için 10,00 TL
  • Grup Çalışma Odaları: Her bir saat için 10,00 TL
  • Kayıp materyal işlem ücreti: Materyal başına 50,00 TL (Bu ücret kaybolan kaynağın yeniden temin edilmesi sırasında harcanan işgücü ve kütüphane malzemesi olarak yapılması gereken işlemler için alınmaktadır).

Ceza miktarları her akademik yıl başında yeniden düzenlenir ve kampüs geneline ilan edilir.

Teknolojik ekipmanlar için, iPad, Laptop vb., lütfen Teknik Donanım Ödünç Alma sayfasını ziyaret ediniz.