Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 07, 2015     Views: 47

Gecikmiş materyallere uygulanan günlük cezalar, materyallerin zamanında dönüşünü veya yenilenmesini güvence altına almayı hedefler.