Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 07, 2015     Views: 40

Elektronik kitaplar kendi içinde farklılık göstermekle birlikte pek çok elektronik kitabın çıktı, kayıt ve e-posta paylaşımı seçeneği vardır. Hangi kaynaktan ne şekilde faydalabileceğiniz konusunda Danışma Masası’nda bulunan referans kütüphanecinizden destek alabilirsiniz.