Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 70

Üniversite yönetmeliğine göre Koç Üniversitesi öğrencileri, mezunlar, akademik, idari personel, yakınları ve emekli öğretim üyeleri ile personel Kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca bireyler ve kurumlar belirli bir ücret karşılığı dış üye olabilmektedirler.

Türkiye’deki diğer akademik personel ve doktora öğrencileri, yabancı araştırmacılar ile diğer kuruluşlarda çalışan kütüphaneciler çalışma saatleri içinde Kütüphanemizi araştırma amaçlı olarak ziyaret edebilirler. Üniversite kampüs giriş kapısında gecikmelerin oluşmaması için ziyaret talebinin önceden bildirilmesi gerekmektedir.