Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Dec 30, 2017     Views: 14

VEKAM Kütüphanesi’nde bulunan bir kitabı Kampüslerarası İstek Formu’nu doldurarak bulunduğunuz kampüse getirtebilirsiniz.