Answered By: Ebru Yurtkoruyan
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 2253

APC, bir makaleyi açık erişim olarak yayınlamak için dergilere ödenmesi gereken yayın üretim işlem bedelidir. Ücret;  yazar, araştırmanın sponsoru ya da yazarın çalıştığı kurum tarafından ödenir.