Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 1144

APC, bir makaleyi açık erişim olarak yayınlamak için dergilere ödenmesi gereken yayın üretim işlem bedelidir. Ücret;  yazar, araştırmanın sponsoru ya da yazarın çalıştığı kurum tarafından ödenir.