Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 194

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Kütüphanesi arkeoloji, tarih, antropoloji, mimarlık, sanat, sanat tarihi, kültürel miras, restorasyon, müzecilik, şehir çalışmaları alanlarında özel koleksiyonların yanı sıra süreli yayınlar ve referans kitaplarından oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir.