Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 65

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Ve Uygulama Ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Vehbi Koç ve Ankara ile ilgili görsel ve yazılı belgeleri bilgi ve belge yönetiminin bilimsel yöntem ve tekniklerine uygun olarak derlemek ve araştırmacıların hizmetine sunarak Ankara için bir kent belleği işlevini kazanmak ve farklı disiplinlerde yürütülen kent çalışmaları ile ilgili alan araştırmalarına destek verme misyonunu taşımaktadır.