Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 39

Kurumsal Arşiv, Üniversite'nin bilimsel araştırma çıktılarını bir araya getirerek bu araştırmaları korur ve erişilebilir hale getirir.