Answered By: Ebru Yurtkoruyan
Last Updated: Oct 22, 2021     Views: 1565

Kütüphanemiz gelen bağışları kabul etmektedir. Ancak bağışlanan kitaplar koleksiyonumuzda olup olmama durumuna göre değerlendirilmektedir. Bağışlanan kitaplar kütüphanede mevcutsa  ihtiyaç sahibi diğer kütüphanelere gönderilir.

  • Detaylı bilgilendirme için Satın Alma ve Bağış Yönetim Uzman Yardımcısı Bilge Ulutürk (buluturk@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.