Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jul 18, 2019     Views: 1239

Kütüphanemiz gelen bağışları kabul etmektedir. Ancak bağışlanan kitaplar koleksiyonumuzda olup olmama durumuna göre değerlendirilmektedir. Bağışlanan kitaplar kütüphanede mevcutsa  ihtiyaç sahibi diğer kütüphanelere gönderilir.

  • Detaylı bilgilendirme için  Satın Alma ve Bağış Yönetim Uzman Yardımcısı Bilge Ulutürk (buluturk@ku.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.