Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 25

Kütüphane 24 Saat Çalışma Salonunda Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerimizin kullanabileceği dolaplar yer almaktadır. Dolap anahtarlarını Rezerv Masası’ndan ödünç alabilirsiniz.