Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 319

Sayısal Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier-DOI), bir nesnenin içeriğini tanımlar ve o nesneye İnternet üzerinden erişim için kalıcı bir bağlantı sağlar.