Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 19

Koç Üniversitesi mensuplarının Suna Kıraç Kütüphanesi’ni kullanmak için Koç Üniversitesi ID kartlarının olması yeterlidir.