Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Feb 24, 2020     Views: 38

‘LC’ kütüphane koleksiyonunu sınıflandırmak için kullandığımız sistemdir. ‘LC’, Library of Congress’in kısaltmasıdır. Kütüphanedeki kitaplara konularına göre sınıflandırılırken harf ve rakam kombinasyonundan oluşan etiket numarası verilir. Bu numaraya göre kitapların kütüphane içerisinde nerede olduğunu bulmamız ve aynı konudaki kitapları bir arada toplamamız kolaylaşır.