Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 01, 2017     Views: 32

KU mensubu olmayan kullanıcılar, Kütüphane Danışma Masası'ndan yardım alarak ücret karşılığında fotokopi makinelerini kullanabilmektedirler.