Answered By: Canan Ergun
Last Updated: Apr 06, 2017     Views: 242

Z39.50 tarama ayarlarımız aşağıdaki gibidir.

Koç Üniversitesi kütüphane otomasyon sistemi olarak Sierra'yı kullanmaktadır.  Sierra'nın z39.50 protokolü ile taranma ve tarama özelliği var. 

Bağlantı bilgilerimiz:

Internal code for server: KOCUNIV
Display name for server: Koc University Library
IP address of server: libunix.ku.edu.tr
Port: 210
Code for database: INNOPAC
Tarama Özellikleri:
AUTHOR (a): 1:1, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1
TITLE (t): 1:4, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1
SUBJECT (s): 1:21, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1
WORD (w): 1:4, 2:3, 3:3, 4:2, 5:100, 6:1
ISBN (i): 1:7, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1