Answered By: Canan Ergun
Last Updated: May 04, 2017     Views: 37

Koç Üniversitesi  öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personel Döküman Sağlama Hizmetinden yararlanabilir. Şimdilik dış üyelere, emekli öğretim görevlileri ve idari personele bu hizmeti sağlayamamaktayız.