Answered By: Canan Ergun
Last Updated: Dec 08, 2015     Views: 431

Kütüphaneler arası kitap sağlama (ILL) hizmeti üzerinden sağlanan kitapların ödünç alma süresi alınan kurumun kurallarına göre değişmektedir. Ödünç aldığınız kitap üzerindeki "ödünç alma notu"' nda iade tarihi yazılmaktadır. Ayrıca "Kütüphane Hesabım" girerek kontrol edebilirsiniz.