Answered By: Canan Ergun
Last Updated: Dec 01, 2015     Views: 27

KU Kütüphanelerinin sahip olmadığı makaleleri istemek için Makale İstekleri hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmette Kütüphane diğer kütüphane ve bilgi merkezlerinden, öncelikli olarak İstanbul ve diğer illerden, istenen makaleyi sağlamaya çalışır.  Bu hizmet lisans, lisansüstü, öğretim üyeleri ve idari personele verilmektedir. Detaylı bilgi için Makale İstekleri sayfasına bakabilirsiniz.

Koç Üniversitesi mensupları makale isterken aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Öğrenciler (lisans ve yükseklisans): Aynı anda 5 makale
  • Öğretim üyeleri:  Aynı anda 10 makale
  • İdari personel: Aynı anda 10 makale

Dış kullanıcılar, emekli öğretim üyesi ve personel bu hizmetten yararlanamamaktadır.