Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Jul 07, 2017     Views: 29

Suna Kıraç Kütüphanesi öğrencilerin birlikte çalışmaları için 14 adet odayı Grup Çalışma Odası olarak hizmete sunmaktadır.