Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 19

Suna Kıraç Kütüphanesi öğrencilerin birlikte çalışmaları için 15 adet odayı Grup Çalışma Odası olarak hizmete sunmaktadır.