Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 30

Fotokopi makineleri KU mensupları Novell kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra çalışmaktadır. Öğrenci Merkezi’nde bulunan Copyland Fotokopi Merkezi de fotokopi işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.

KU mensupları dışında kalan kullanıcılar, Kütüphane Danışma Masası'ndan yardım alarak ücret karşılığında fotokopi makinelerini kullanabilmektedirler.