Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 26, 2015     Views: 14

Kütüphanede, Bodrum Kat’ta iki adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Lütfen daha fazla ayrıntı için Bina Planı sayfamıza göz atınız.