Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 22, 2015     Views: 24

Rezerv amacıyla seçilmiş olan basılı kaynaklar ve DVD’ler Giriş Kat’taki Rezerv Masası’nda muhafaza edilir. Bu materyaller bir seferde dört materyal alabilecek şekilde ödünç verilir ve yenileme yapılmaz. Elektronik Rezerv'de olan materyallere Kütüphane’nin web sitesinde yer alan katalogdan ulaşılabilir.