Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 08, 2015     Views: 36

Arşivlerde muhafaza edilen materyaller ödünç alınamaz. Arşivlerdeki materyalleri kullanmakla ilgileniyorsanız, lütfen arşivlerden sorumlu kütüphaneci Senem Acar ile, senemacar@ku.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.