Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Nov 30, 2015     Views: 25

Veri tabanı, başta elektronik dergiler için olmak üzere, bir tür elektronik kaynak ürünüdür ve her tür elektronik içeriği kapsayabilir (örneğin, e-kitaplar). Veri tabanları bir tema ile ilgili olabileceği gibi (Hukuk-Lexis Nexis) birçok konuyu içeren türde de olabilir (Academic Search Complete).

Veri tabanlarının kendi arama araçları vardır, bu yüzden, InKUire içinde yapılan bir arama sonuç vermediği takdirde, özel bir veri tabanına yönelmek yararlı bir ek strateji olabilir.